Poradna pro zdravou rodinu - Galanovi

Mgr. Tomáš Galan

"Poznal jsem cestu k sobě i ke svým klientům"

Jaká je Vaše specializace, odbornost?

V první řadě musím vycházet ze svých životních rolí - jsem synem, bratrem, vnukem, manželem a otcem. Ano, jde o životní role, nicméně jsou pro mě kromě samotného vzdělání základem pro práci, kterou dělám.

Vysokoškolské vzdělání jsem ukončil na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a na Katolické Univerzitě v Ružomberku, ve studijních oborech sociální práce, v rámci jejich pedagogických fakult.

V průběhu magisterského studia jsem spolupracoval a začínal pracovat v terapeutické komunitě ve Zvoleně a sbíral první zkušenosti v oboru adiktologie a terapeutické práce i díky úzké spolupráci s primářem Psychiatrického centra pro závislé v Banské Bystrici.

Jako spoluzakladatel Terapeutické komunity v rodném Martine jsem pracoval v terapeutické péči na resocializaci závislých klientů, vedl růstové skupiny pro rodiče a rodinné příslušníky drogově a jinak závislých, vykonával tréninkovou a lektorskou činnost pro nezaměstnané a úřady práce pod hlavičkou Regionálního poradenského a informačního centra v Martine. Trénink „Řekni to přímo“ pro studenty a učitele, pracovníky státní správy a pomáhajících profesí, edukativní přednášky v rámci osvěty na základních a středních školách, prevenci sociálně-patologických jevů.

Jaké problémy klientů pomáháte nejčastěji řešit?

Nabídka poradny a naše specializace nám umožňuje řešit problémy vnitřních konfliktů, konflikty ve vztazích, ale také nahlížet na rodinný systém a jeho funkčnost. Nejčastěji se setkávám s problematikou ve vztazích dvou partnerů nebo manželů, často přichází partneři v krizi nebo rozvodovém období.

Považuji za nutné zmínit i rodinnou terapii, kde jsou účastníky sezení všichni členové rodiny. Pokládám to za jedinečný způsob, jak si lidé můžou vzájemně porozumět, vnímat rodinu jako funkční systém, který může každému v rodině nabídnout bezpečné místo pro růst.

Navštěvují nás také klienti se zdravotními potížemi, chronickou formou onemocnění, alergiemi, bolestmi hlavy, poruchami spánku, závislostmi, s poruchami příjmu potravy a vylučování, hubnutí. Tyto řešíme pomocí biorezonanční metody BICOM OPTIMA. 

V čem je biorezonanční metoda BICOM OPTIMA unikátní?

Zaujala mě už před lety, kdy jsem vnímal a pozoroval její úspěšnost a efektivitu při širokém spektru zdravotních potíží a taky u závislostí, kterým se věnuji dlouhodobě. Klienti, kteří mě navštěvovali, přicházeli se symptomy, které vycházely z potíží vnitřních orgánů, subsystémů v těle, měly svůj příčinný charakter. Hledal jsem proto efektivní metodu pro prevenci psychosomatických onemocnění, rozvoj seberegulačních procesů organismu, pro posílení a udržení zdraví.

Biorezonanční metoda BICOM OPTIMA se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako například homeopatie a akupunktura do oblasti takzvané „komplementární medicíny“.

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory „školní medicíny“.

Na čem konkrétně je metoda založena?

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie, a všechny substance - tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin a další - mají elektromagnetické vyzařování, takzvaný frekvenční vzorek.

Biorezonanční přístroj Bicom-optima nám umožňuje u mnohých případů zjistit a odstranit skutečné,  často skryté příčiny onemocnění.

Můžete v krátkosti popsat metodu růstu Virginie Satirové, které se také věnujete?

Autorkou systemického modelu růstu je světoznámá představitelka americké humanistické psychologie a zakladatelka společné rodinné terapie Virginia Satirová (1916-1988). Její systemický přístup se věnuje komunikaci a vztahům mezi členy rodiny, klade důraz na pozitivní hodnotu člověka a jeho růstové možnosti. V terapii se soustřeďuje na proces změny od patologie k efektivnějšímu využívání zdravého potenciálu člověka.

Systemický model růstu se zaměřuje na procesy lidského poznání, uvědomění, přijetí a jednání a vytyčuje si tyto základní cíle: zvýšit sebeúctu klienta (jeho přesvědčení o sobě a o vlastní hodnotě), umožnit klientovi být tím, kdo si volí, kdo se rozhoduje sám za sebe, vést klienta k zodpovědnosti za své rozhodnutí, dovést klienta ke kongruenci.

Jaký je Váš příběh, proč jste se rozhodl tímto způsobem pomáhat lidem?

S psychoterapeutickým modelem růstu dle Virginie Satirové jsem se poprvé setkal před 22 lety. Tehdy navštívil Slovensko Prof. Walter F. Zahnd, který je přímým žákem představitelky modelu růstu a rodinné terapie. Vedl skupinu v procesu rodinné rekonstrukce, který umožňuje klienta doprovázet historickým a psychologickým prostředím své původní rodiny až do třetí generace. Jako účastník jsem měl možnost porozumět vztahům a dopadům, které mě v životě formovaly, poznal jsem zdroje, schopnosti a možnosti.

Byla to příležitost ke změně, jak svůj život nasměrovat a obohatit, ať už ve vztahu k sobě samému, nebo ke svým blízkým. Tyto skupiny mě natolik zaujaly, že jsem je začal navštěvovat téměř každý rok. Uvědomil jsem si, že se můžu posouvat dále, protože tento způsob práce s klientem to umožňuje - neboť jeden z hlavních nástrojů terapeuta je vlastní SELF.

Jsem rád, že jsem svoji práci mohl obohatit i o biorezonanční metodu, její náhled na celistvost vnitřního systému i toho, co nás obklopuje. Je jedinečný a otevřel mně i mým klientům nové možnosti poznání sebe samého.

ZKUŠENOSTI A PRAXE:

Svoji specializaci jsem prohluboval v řadě výcviků, workshopů a růstových skupin, konkrétně:

Mgr. Radka Galanová

tel.: +420 720 504 902

radka.galan@yahoo.com

Mgr. Tomáš Galan

tel.: +420 720 504 640

tomas.galan@yahoo.com

KDE NÁS NAJDETE?

Urbanova 625, Kyjov

Smetanovo nábř. 956/6, Břeclav

Napište nám:


Váš e-mail
= (3 + 2) x 2

Copyright © , Poradna pro zdravou rodinu Radka a Tomáš Galanovi, Kyjov

FB