Poradna pro zdravou rodinu - Galanovi

Terapie a poradenství

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

V tomto případě přijdete na sezení sami a budeme se společně snažit, abyste získali zdravý náhled na vlastní život, práci nebo partnerské či rodinné vztahy z vašeho osobního pohledu. Terapie je založena na důvěře mezi klientem a terapeutem a vašem pocitu bezpečí,
který vám umožní otevřeně mluvit o svých pocitech. Společně se pokusíme přivést vás na řešení problémů, která budou pro váš život nejuspokojivější. Samozřejmostí je i terapie pojímaná jako prevence po všech stránkách spokojeného života, která vám pomůže případným problémům předcházet.

PÁROVÁ TERAPIE

Služba určená párům, a to nejen manželským. Sezení může probíhat ve třech, v případě potřeby i s každým z páru samostatně.
Terapeut se v této situaci stává jakýmsi „mediátorem“, který vašim rozhovorům o kvalitách a problémech vztahu určí jasně daná pravidla. Díky tomu se postará o to, aby vaše partnerské debaty byly smysluplné a dokázali jste si jasně a srozumitelně sdělit vše, co je pro vás
a váš vztah podstatné.

RODINNÁ TERAPIE

Prozatím poměrně málo rozšířená a neprávem opomíjená služba, která může napomoci k napravení ne vždy jednoduchých vztahů v celé rodině, ať už se jedná o děti, rodiče, prarodiče a další členy rodiny. Na první setkání může přijít pouze jeden člen rodiny, který problém pociťuje, a podle dohody s terapeutem se následujících setkání mohou zúčastnit i další zainteresované osoby.

PORADENSTVÍ

Individuální, párové a rodinné poradenství. Využíváme metodu Modelu růstu Virginie Satirové, americké psycholožky a terapeutky, autorky metod pro zkvalitňování komunikace v rodinách i organizacích.

Mgr. Radka Galanová

tel.: +420 720 504 902

radka.galan@yahoo.com

Mgr. Tomáš Galan

tel.: +420 720 504 640

tomas.galan@yahoo.com

KDE NÁS NAJDETE?

Urbanova 625, Kyjov

Smetanovo nábř. 956/6, Břeclav

Napište nám:


Váš e-mail
= (3 + 2) x 2

Copyright © , Poradna pro zdravou rodinu Radka a Tomáš Galanovi, Kyjov

FB